április 30, 2014 Hírek Nincs hozzászólás

2014. április 9.

 

 

 

A Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft. 2014 novemberéig a Gyöngyösi, Hatvani, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai, Kisteleki, Szegedi kistérségekben szélessávú optikai távközlési körzethálózati fejlesztést hajt végre az Új Széchenyi Terv keretében. A fejlesztésnek köszönhetően Halmajugra, Mátraszentimre, Nagykökényes, Imrehegy, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Kömpöc, Csengele, Dóc települések csatlakoznak azon 2400 magyarországi településhez, ahol kiépíthetővé válik a gyors és megbízható internetkapcsolat.

Az Európai Unió 2020-ig terjedő fejlesztési programjának egyik kulcsterülete a szélessávú internet fejlesztése. Az Európai Bizottság 2010-ben elfogadott, „Európa 2020” nevű stratégiája hét kiemelt kezdeményezésének egyike az európai digitális menetrend, melyet azért alkottak meg, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) alkalmazásának kulcsfontosságú szerepet jelöljön ki Európa 2020-ra kitűzött céljainak sikeres megvalósításában. A stratégiában az Európai Bizottság felvázolta célját, miszerint 2013-ig mindenki alapszintű szélessávú internetkapcsolattal rendelkezzen, továbbá 2020-ig biztosítani kíván minden európai polgárnak ennél is sokkal gyorsabb, legalább 30 Mbps sebességű internet-hozzáférést, valamint az európai háztartások legalább 50%-ának pedig a 100 Mbps-os sávszélességet meghaladó internetkapcsolatot. A két cél, amire ezáltal minden uniós országnak összpontosítania kell egyfelől a szélessávú lefedettség biztosítása (vezetékes vagy vezeték nélküli technológiával), amely során az internet-hozzáférés sebessége fokozatosan eléri a legalább 30 Mbps-ot, hosszabb távon pedig az új generációs hozzáférési hálózatok kialakításának és elterjedésének elősegítése az EU területén, lehetővé téve a 100 Mbps feletti szupergyors kapcsolódást.

Mindezt a magyar kormány is felismerte, és 2014. februárban elfogadta a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiáját, melyben kitűzi célnak, hogy:

  • 2016-ra ne legyen optikával el nem ért (NGA-fehér) település az országban; teljes körűen épüljön ki a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG); a mobil szélessávú lefedettség érje el a 95%-ot, az átlagos sávszélesség pedig az uniós átlagot; a felnőtt lakosság 65%-a legyen rendszeres internethasználó; a digitálisan írástudatlanok aránya csökkenjen 40% alá; valamint a lakosság 50%-a vásároljon online és/vagy használjon e-kormányzati szolgáltatásokat.
  • 2020-ra min. 30 Mbps internet legyen elérhető minden háztartás számára, továbbá legalább 100 Mbps legyen elérhető a háztartások 50%-a számára; a digitálisan írástudatlanok (azok, akik még soha nem használtak internetet) aránya csökkenjen 30% alá; valamint a felnőtt lakosság legalább 75%-a váljon rendszeres internetezővé.

Az ország mintegy 3200 településéből 2400 településre már eljutott az optikai körzethálózat, azaz mindezek a települések optikai összeköttetésen csatlakoznak egy vagy több optikai gerinchálózatra. A háztartások közel 10%-a már ma is optikai előfizetői csatlakozáson kapja a telefon, televízió és Internet szolgáltatásokat. Az optikai gerinchálózatok az ország nagyobb városait kötik össze és Magyarországot összekötik a szomszédos országok optikai gerinchálózataival, rajtuk keresztül pedig az egész világgal. Magyarország településeinek mintegy egynegyede azonban még nem rendelkezik optikai hálózati kapcsolattal: a XXI. században ez egyenértékű a gazdasági és társadalmi fejlődésből kimaradással, a leszakadással, a befektetések elmaradásával, a leküzdhetetlen munkanélküliséggel. Ennek a helyzetnek feloldására épít ki a Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft. a Gazdasági Operatív Programba tartozó „Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat keretében, Európai Uniós forrásokból nyílt optikai hálózatot Gyöngyösi, Hatvani, Kiskőrösi, Kiskunfélegyházi, Kiskunmajsai, Kisteleki, Szegedi kistérség egyes településeihez.

A GOP pályázat célja, hogy a támogatott beruházás keretében az adott kistérségek valamennyi, optikai hálózattal még el nem ért településéig épüljön ki az optikai körzethálózat, illetve településenként egy hozzáférési aggregációs pont, amely alkalmas az adott településen különböző technológiájú hálózatokat üzemeltető szolgáltatók szabványos felületeken történő hozzáférési igényeinek kielégítésére. Cél továbbá, hogy a nagy kapacitású adatátvitel biztosítására alkalmas alapinfrastruktúra elérje az érintett települések önkormányzatát és oktatási intézményeit. A településeket elérő optikai körzethálózat kiépítése a gyors internet megteremtésének az első lépcsőfoka. Ha ez megvan, utána akár az országos, akár a helyi internet- és kábeltévé szolgáltatók könnyen csatlakozhatnak a gerinchálózatra.

A beruházás során a Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft. több mint 130 km hosszan építi ki az optikai körzethálózatot a hét kistérségben. A fejlesztésekre 2014 őszén kerül sor valamennyi kistérség esetében. A fejlesztés döntően földalatti építéssel valósul meg, belterületen azonban a légkábeles megoldás alkalmazásra is sor kerül, mert annak az építése kevésbé zavaró. A településeken belüli munkák jellemzően 1 – 3 hét alatt megtörténnek, a lakossági zavartatással járó munkálatokra nappal kerül sor, a közúti közlekedésben fennakadást csak nem számottevően okozhat. Az optikai kábelek elhelyezésére szolgáló polietilén csöveket jellemzően 90 cm mélységű munkaárokba, illetve településen belül sok esetben oszlopokra telepítik. Az ároképítés – a helyi talajviszonyoktól függően – vibrációs vakondekével, láncos árokmaróval, sziklavágó tárcsával, kanalas markolóval vagy kézi erővel történik. A közúti, vasúti, árok-és vízfolyás keresztezések megoldása a keresztezett nyomvonal alatti átfúrással történik. Az építés jellemzőit jogszabályok határozzák meg. A munkálatok egy útjavításhoz képest kevesebb fennakadást fognak okozni. Az optikai hálózatok építése során környezeti ártalommal járó anyagokat nem használnak, a munkálatok minden részlete a környezetvédelmi szakhatóság által előírt feltételek teljes betartásával történik.

Az optikai hálózatról röviden

A távközlés leggyorsabban fejlődő ágazata az optikai adatátvitel. Az optikai hálózaton igen kis időtartamú fényimpulzusok (egy másodperc alatt akár több milliárd fényimpulzus) átvitele történik a hajszálhoz hasonló vastagságú üvegszálakon. Az optikai szál maga egy igen tiszta, néhány tíz (a technológia megjelenése idején még néhány száz) mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló vezeték. Az optikai szálak rendkívül alkalmasak digitális információt hordozó fényimpulzusok-továbbításra és sokkal hatékonyabbak, mint a hagyományos rézvezetőjű, csavart érpáras kábelek. Ma már jóformán minden gerinchálózat és egyre több körzethálózat is optikai kábeleket használ az adattovábbításra hatékonysága, valamint nagy távolságokon az egységnyi sávszélességre jutó jóval alacsonyabb fajlagos költségei miatt.

Pannon Optikai Hálózatfejlesztő Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 19.
E-mail: optika@co.eqnet.hu
http://www.pannon-optika.hu/

Written by admin.halmajugra