Összefoglaló

Projekt címe: Halmajugra Községi Önkormányzat temetői infrastruktúra fejlesztése

 

Halmajugra Községi Önkormányzat Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.09.10-én benyújtott, 3113468341 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálata megtörtént.

 

A pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 4 964 627 Ft támogatásban részesült. A támogatási intenzitás: 100%.

 

Projekt rövid összefoglalója:

 

Az Önkormányzat a temető fejlesztését tervezi: kerítés építésével, belső útburkolat kialakításával, parkolók kialakításával. A tervezett fejlesztések nem építési engedély köteles tevékenységek. A projekt keretében a 451 hrsz-ú temető infrastrukturális fejlesztésére kerül sor. A pályázott támogatás a kerítés nem megfelelő állapotú

részeinek lecserélésre, a sírok közötti fő útvonalak útburkolatának kialakítására, valamint a 444-es hrsz-ú területen parkoló terület létesítésére irányul 5 db parkolóhellyel, melyek közül egy különálló helyen, az akadálymentes kialakításnak megfelelő mérettel rendelkező parkolóhely.

 

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:

 

A projekt illeszkedik a pályázati felhívás céljaihoz és a településfejlesztési tervekhez. A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítségnyújtás a feladatainak

ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által, éppen ezen okból a legfontosabb temetői infrastruktúra fejlesztési feladatok kerültek meghatározásra és a pályázatba beépítésre, amelyeket a települési önkormányzat nem képes finanszírozni.

 

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.04.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.08.31.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

 

Written by admin.halmajugra