Tisztelt Műszaki ellenőr!

Tárgy : Önkormányzatijárdaépítés/felújítás– 2022 – MFP- BJA/2022

Kérem szíves árajánlatát járdafelújítás beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásához, nyertes pályázat esetén.

Önkormányzati Járdafelújítás

3273 Halmajugra Kossuth L. út 117/8 hrsz út melletti járdaszakasz és

3273 Halmajugra Béke utca 392 hrsz út melletti járdaszakasz

3273 Halmajugra 117/4 és 117/3 hrsz területen lévő járda

Kérem árajánlatában a következő elemeket feltüntetni szíveskedjen:

  • az ajánlatkérő neve, címe és az ajánlattevő neve, címe és adószáma vagy adóazonosító jele,
  • a kiadási tétel műszaki adatait (méretek… stb.),
  • a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét (pl.:1 db),
  • a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
  • a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
  • az ajánlattevő aláírását, valamint
  • az árajánlat kiállításának dátumát.

Kérem, hogy árajánlatában a nettó és a nettó + ÁFA = bruttó összegeket és a kiszállítási árakat is feltüntetni szíveskedjen!

Árajánlatát a nagy.noemi@halmajugra.hu e-mail címre vagy személyesen Halmajugra Község Polgármesteri Hivatalába legkésőbb 2022.02.07. 10:00 óráig eljuttatni szíveskedjen!

Halmajugra, 2022.02.03.

 

Tisztelettel:

Lakatos Rozália

Halmajugra -Járda- műszaki leírás

Written by admin.halmajugra