Összefoglaló

 

Kedvezményezett neve: Halmajugra Községi Önkormányzat

Projekt megvalósítás helyszíne: Halmajugra

Projekt címe: Halmajugrai Kamerarendszer kiépítése

Projekt azonosítószáma: 3086475612

Támogatás összege: 4.944.912 Ft

 

A megvalósult fejlesztés leírása, bemutatása

 

A projekt a megvalósítás időtartamának változásbejelentéssel történő meghosszabbításával, változatlan műszaki – szakmai tartalommal valósult meg.

A projekt során térfigyelő kamerarendszer kialakítása történt Halmajugrán, mely a közösség erősítését, a településbiztonság erősítését szolgált és a település teljes lakossága volt a célcsoportja.

Olyan, okostelefon alapú innovatív megoldások bevezetését valósította meg az Önkormányzat, melyek segítségével távolról is (pl. rendőrségi vagy polgárőr járőrautóból) elérhetővé válnak az élőképek, azzal jelentősen javítva az élőerős megfigyelés hatékonyságát, reakció idejét.

Céljai elérése érdekében, Halmajugra Önkormányzata, egy a mai kor kihívásainak megfelelő, korszerű kamerarendszert épített ki.

A fejlesztés szükségessége, céljai: A projekt az elavult, működésképtelen kamerarendszer költséghatékony fejlesztésére épít, így a meglévő kamerák, hálózati eszközök, erős és gyengeáramú berendezések cseréjére, ugyanakkor a régi, telepített szabadvezetékes áramvételezési pontok használatára. A kiépített kamerarendszer célja a közbiztonság növelése a Településen. Egy ilyen rendszernek komoly visszatartó ereje is lehet a településről alkotott képet negatívan befolyásoló tevékenységekre: atrocitásoknak, rongálásoknak, környezeti szennyezéseknek.

A fejlesztés műszaki tartalma: Az optikai és 5 GHz WIFI IP hálózatra épülő rendszer, nagy felbontású (8 MP), nagy látószögű (90°), kiváló analitikai képességekkel rendelkező éjjel (IR Monokróm) / nappali (Színes) kamerákból és egy 32 csatornás, 6 TB kapacitású központi videószerverből és azok tartozékaiból áll.

A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(VI.23.) Korm. Rendelet alapján.

Fejlesztés várható társadalmi eredménye és hatása: A kamerarendszerrel kapcsolatban megfogalmazott igények ilyen mérvű kielégítése, a lakóközösség biztonságérzetének javítása pozitív hatással lehet a Lakosság és az Önkormányzat kapcsolatára, indikátora lehet későbbi közösségi együttműködéseknek.

Fejlesztés várható gazdasági eredménye és hatása: Amennyiben a szükségszerű kamerarendszer fejlesztése nagyrészt LEADER támogatásból valósul meg, úgy az Önkormányzat költségvetésében felszabaduló közel ötmillió forintból, más a Település lakóközössége számára fontos beruházás valósítható meg.

Fejlesztés várható környezeti eredménye és hatása: Az elkészült kamerarendszer preventív hatása és korszerű bűnfeltáró képességei hosszútávon elősegíthetik a pozitív településkép kialakítását, megóvását

Környezetkímélő technológia beszerzése, bevezetése történt.

A fejlesztés eredményeként új közösségi szolgáltatás jött létre.

A pályázatban megjelent az esélyegyenlőség érvényesítése, a projekt mindenki számára hozzáférhető.

Fenntartási és üzemeltetési terv készült a fejlesztés pontos bemutatásával, innovatív tartalommal, kommunikációs tervvel, esélyegyenlőségi szempontok és társadalmi felelősségvállalás vizsgálatával, helyi szolgálató bevonásával, emberi erőforrás és finanszírozás vizsgálatával.

A vállalásnak megfelelően a projekthez kapcsolódóan a kivitelezésbe, megvalósításba helyi és térségi szolgáltatók kerültek bevonásra.

A projekt megvalósítását helyi, kistérségi vállalkozás végzi, ahol a szolgáltató és a megrendelő közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolat eredménye az együttműködések kiszélesedése és a helyi gazdasági fejlődése

Written by admin.halmajugra