Összefoglaló

Projekt címe: Halmajugra község közterületi játszótér fejlesztése

Halmajugra Községi Önkormányzat Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020 című, MFP-OJF/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.06.19 15:43:09 időpontban benyújtott, 3088315163 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálata megtörtént.

 

A pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 2 496 038 Ft, azaz kettőmillió-négyszázkilencvenhatezer-harmincnyolc forint támogatásban részesült. A támogatási intenzitás: 100%.

Projekt rövid összefoglalója:

A pályázatban benyújtásra került 168. HRSZ alatt létrehozandó játszótér eszközeinek beszerzése támogatásra került.

A tervezett beruházás során közterületi játszótérhez kapcsolódó tevékenységcsoportra igényelt Pályázó Halmajugra Községi Önkormányzat támogatást: A) Közterületi játszótér kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése); B) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelő játszótéri eszközök és felszerelések, beszerzése.

 

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:

Az Önkormányzat célja a Magyar Falu Programban benyújtott jelen projektje megvalósítása kapcsán a település népességmegtartó és népesség növelő erejének fokozása. A közterületi játszótér fejlesztése alprogramhoz kapcsolódóan cél, a településen élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és lehetőséget biztosítson a szabadidő eltöltésére generációktól függetlenül.

Ennek keretében a projekt célja, hogy minél elérhetővé váljon a biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszótér, hiszen ez elengedhetetlen a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott/felújított játszótér, beszerzett eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a családok számára.

 

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.09.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.08.31.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

Megkezdődtek Halmajugra Községi Önkormányzat nyertes MFP játszótér fejlesztési pályázata megvalósításának munkálatai – 2021.03.19. – Kitűzés

 

Written by admin.halmajugra