március 14, 2013 Hírek Nincs hozzászólás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8. – 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.


2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Körzeti általános iskola:
Arany János Általános Iskola – 3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 125-127.

További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:
Közös Igazgatású Nevelés- Oktatási Intézmény Aba Sámuel Általános Iskola – 3261 Abasár, Ságvári Endre u. 11.
Petőfi Sándor Általános Iskola – 3213 Atkár, Fő út 36.
Petőfi Sándor Általános Iskola – 3275 Detk, Árpád u. 3.
Domoszlói III. András Általános Iskola – 3263 Domoszló, Deák tér 5.
Arany János Általános Iskola – 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 1.
Felsővárosi Általános Iskola – 3200 Gyöngyös, Martinovics u 2.
Egressy Béni Kéttannyelvű Általános Iskola – 3200 Gyöngyös, Iskola u. 1.
Kálváriaparti Általános Iskola, Sportiskola – 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 40.
Széchenyi István Általános Iskola – 3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi u. 1.
Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Ált. Isk. – 3211 Gyöngyösoroszi, Jókai u. 1.
Nekcsei Demeter Általános Iskola – 3035 Gyöngyöspata, Fő út 49.
Nagy Gyula Testnevelés Tagozatos Általános Iskola és AMI – 3231Gyöngyössolymos, Jókai u. 2.
ÁMK Általános Iskola – 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5.
ÁMK Gönczy Pál Általános Iskola – 3281 Karácsond, Szent István u. 40.
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda – 3264 Kisnána, Petőfi S. u. 34.
Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény Ált. Isk és Óvoda – 3262 Markaz, Fő u. 21.
Nagyfügedi ÁMK Arany János Általános Iskola – 3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 9.
Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és AMI – 3214 Nagyréde, Fő u. 10-12.
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – 3271 Visonta, Petőfi S. u. 3.
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda – 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 2.
Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola – 3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 6.
Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola – 3292 Adács, Rákóczi F. u. 20-24.
Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda – 3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 14.

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.

2013. március 8.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyöngyösi Tankerülete

Written by admin.halmajugra