Címlap

2013. évben mozgáskorlátozotti gépjárműadó kedvezmény igénybevétele

A 2012. évi jogszabály módosítások következtében 2013. év január 1. napjától adómentességben/adókedvezményben az részesülhet, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:

1. A szakértői szerv (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által 2012. március 30. napját követően kiállított szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással.
A 2011. július 1. napját megelőzően kiállított  ún. "7 pontos igazolással", valamint a 2011. július 1. és 2012. március 30. napja között kiadott szakértői szakvéleménnyel rendelkező személyek 2013. évtől nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – adómentességben részesüljenek felülvizsgálaton kell részt venniük, és súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolást kell beszerezniük. (A „7 pontos igazolás” 2012. december 31. napjáig, míg a 2011. július 1. és 2012. március 30. napja között kiállított szakértői vélemény 2012. szeptember 15. napjáig használható fel, azaz az adómentesség is csak eddig az időpontig biztosítható részükre.)
A közlekedőképesség minősítése céljából, a szakvélemény kiadására irányuló eljárást Gyöngyösi Puky u. 6. szám alatt található Okmányirodánál kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni. A kérelemhez csatolni kell a fellelhető orvosi dokumentumok 1-1 másolati példányát.

Tájékoztatom, hogy a közlekedőképességében súlyosan akadályoztatottság tényéről a szakértői véleményt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal állítja ki, annak tartalmát sem az Adóiroda, sem az Okmányiroda nem bírálhatja felül.

Az a súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki a felülvizsgálaton 2013. január 1. napját követően vesz részt, annak az adómentesség csak az „új” szakértői vélemény kiállítását követő hónap 1. napjától biztosítható.

2. Nagykorú személy esetében - aki már rendelkezik - a Magyar Államkincstár által kiadott, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatályos hatósági határozattal, amely alapján megállapítható, hogy súlyos fogyatékossága mozgásszervi eredetű, illetőleg halmozottan fogyatékos és a fogyatékosságok közül legalább egy mozgásszervi.

3.  A 18. életévét be nem töltött személy esetében a Magyar Államkincstár  által kiadott hatályos igazolással, mely bizonyítja, hogy a magasabb összegű családi pótlékot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékossága miatt folyósítják, vagy azért mert a P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.

 

Nyitott ajtók - eredménykommunikáció

Nyitott ajtók - eredménykommunikáció - a dokumentum megtekintéséhez kattintson erre a hivatkozásra >>

 

Nyitott ajtók - a roma felzárkóztatásért

Nyitott ajtók - a roma felzárkóztatásért

Nyitott ajtók - a roma felzárkóztatásért

Módosítás: (2012. augusztus 13. hétfő, 12:00)

 

Építéshatósági eljárásokért fizetendő szolgáltatási díjak

2011. szeptember 4-től változnak az egyes építéshatósági eljárásokért fizetendő szolgáltatási díjak

 • Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint:
 • az építésügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez az ingatlan adataiban bekövetkezett változások, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásáért 20 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
 • Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése szerint:

Az építésügyi hatóság számára a kérelmező vagy bejelentő (a továbbiakban együtt: építtető)

a) a szakhatóságként való eljárásért

aa) az ab)–ac) alpontban meghatározott esetek kivételével 20 000 forint,
ab) a repülőtér területén lévő, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségő ügyben szakhatóságként való eljárásért 50 000 forint,
ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint,

b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében 10 000 forint,
c) a bontási bejelentés esetében 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.


Az R. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint:

A díjat az építtető

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja eseteiben az engedélyező hatóság számlájára átutalással, vagy az engedélyező hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg,
b) a 2. § (1) bekezdés b)–c) pontja esetén a bejelentés benyújtásával egyidejűleg az építésügyi hatóság számlájára átutalással, vagy az építésügyi hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízáson „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel köteles megfizetni.


Az építésügyi hatóság számlaszáma:
11739030-15381701-10040007
Építésügyi Hatósági Alszámla
Halmajugra Község Önkormányzat
3273 Halmajugra, Kossuth út 163.

 

Új dokumentumok elérhetőek az Ügyintézés menüben!

Erre a hivatkozásra kattintva elérhetőek az alábbi dokumentumok, kérelmek, nyilatkozatok:

 • Adósságkezelési szolgáltatás-kérelem
 • Aktív korúak ellátása iránti kérelem
 • Átmeneti segély iránti kérelem
 • Egészségügyi szolgáltatásra jogosíthatósági bizonyítvány iránti kérelem
 • Időskorúak járadéka kérelem
 • Igazolás kiadása iránti kérelem
 • Jövedelemnyilatkozat
 • Kérelem pénzellátás folyósításának módosításához
 • Kérelem védendő fogyasztói igazolás kiadására
 • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem
 • Közgyógyellátási gyógyszerkeret felülvizsgálata iránti kérelem
 • Közgyógyellátás igazolvány pótlása iránti kérelem
 • Közgyógyellátási kérelem
 • Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
 • Nyilatkozat aktív korúak ellátásának feltételeiben bekövetkezett változásról
 • Nyilatkozat időskorúak járadéka iránti kérelemhez
 • Óvodai igazolás óvodáztatási támogatáshoz
 • Óvodáztatási támogatás iránti kérelem
 • Pótlap szociális támogatáshoz
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem
 • Rendszeres szociális ellátás jellege iránti kérelem
 • Tájékoztató aktív korúak ellátása iránti kérelemhez
 • Vagyonnyilatkozat
 • Ápolási díj kérelem
 • Ápolt nyilatkozata ápolási díj kérelemhez
 • Intézményi igazolás ápolási díj kérelemhez
 • Orvosi igazolás ápolási díj kérelemhez

Módosítás: (2011. január 12. szerda, 20:36)

 
Akadálymentes

Akadálymentes színséma

Markaz ASP

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

English French German Italian Russian Spanish Hungarian
Hirdetés

Eger állás, állás Egerben, Eger munka
FuzesabonyAllas.hu
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
egerapro.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
SiofokAllas.hu
gyulaallas.hu
salgotarjanallas.hu
Munka Gyöngyös
EsztergomAllas.hu
kecskemetallas.hu
SzekszardAllas.hu
BajaAllas.hu
GodolloAllas.hu
SzolnokAllas.hu
Hírlevél szoftver
wellness kuponok