Címlap

Halmajugra község valamennyi állampolgára részére

TISZTELT HELYI LAKOSOK!

A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az állam továbbra is helyben kívánja biztosítani a településeken élő állampolgárok részére az államigazgatási ügyeik kezdeményezésének, illetve egyszerűbb ügyeik elintézésének lehetőségét, melyhez ügysegédi rendszert alakított ki. Cél az ügyfelek lehető legteljesebb körű, helyben történő kiszolgálása, továbbá az érintettek megfelelő tájékoztatása.

Az ügysegédek szakmai, informatikai segítséget nyújtanak a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá tájékoztatást adnak egyéb államigazgatási ügyek intézéséhez.
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:

 • lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása;
 • lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása
 • mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei
 • szociális ellátásokkal kapcsolatos ügykörök:
 • közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása (alanyi, normatív),
 • időskorúak járadéka,
 • alanyi ápolási díj megállapítása,
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
 • közlekedőképesség minősítésének kezdeményezése;
 • gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása;
 • szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása;
 • egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása;
 • az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.);
 • helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel;
 • egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén;
 • földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés;

Rumné Juhász Szilvia - települési ügysegéd az Önök településén a Halmajugrai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Halmajugra, Kossuth út 163.) várja ügyfeleit

minden hétfőn 7.30 órától 16.00 óráig és
minden pénteken 7.30. órától 12.00 óráig.


A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala a települési ügysegéd ügyfélfogadási idején kívül is a lakosság rendelkezésére áll az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. új épületrész 1. emelet 74. iroda.
Telefon: (Központi szám:06 (37) 510-300, 510-333, ill. telefonszáma a 06 (37) 510-399.

Egyebekben tájékoztatom a lakosságot a HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal szakigazgatási szervek elérhetőségeiről:

Járási szakigazgatási szerv Címe
Elérhetősége
Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 3200 Gyöngyös,
Kossuth L. u. 1.
37/500-080
Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala 3200 Gyöngyös,
Kossuth L. u. 1.
37/311-850
Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 37/505-440
Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző Hivatala
Illetékességi területe: Gyöngyösi, Hatvani járás
3200 Gyöngyös,
Deák Ferenc út 17.
37/313-829
Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Hivatala
Illetékességi területe elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági
jogkörben: Gyöngyösi, Hatvani, Heves járás
3200 Gyöngyös,
Fő tér 13.
37/510-394
Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete – Gyöngyös Kirendeltség 3200 Gyöngyös,
Dózsa Gy. út 20.22.
37/311-172
 

Felhívás

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatásból INGYENES FŐZÉSI ISMERETEK TANFOLYAMOT indít „Tanuljuk a mindennapokat” című projekt keretében hátrányos helyzetűek részére.

A tanfolyamon sor kerül a hasznos háztartási és főzési ismeretek bemutatására, a közösségfejlesztés jelentőségére az oktatáson résztvevő nők körében.

A részvétel nincs képzettséghez kötve.

A tanfolyam ideje 60 óra.

Helye:
3273 HALMAJUGRA, KOSSUTH L. U. 158. MŰVELŐDÉSI HÁZ
Kezdési időpont: 2013. május 23.

Bővebb információ és jelentkezés:
Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
Telefon: 37/551-005
Mobil: 20/955-6813

Jelentkezési határidő: 2013. május 16.

Módosítás: (2013. május 16. csütörtök, 13:50)

 

Digitális átállás hirdetmény

Digitális átállás hirdetmény

Kattintson a plakátra a nagyobb méretért!

 

Felhívás az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.


2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:


Körzeti általános iskola:
Arany János Általános Iskola - 3273 Halmajugra, Kossuth L. u. 125-127.

További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:
Közös Igazgatású Nevelés- Oktatási Intézmény Aba Sámuel Általános Iskola - 3261 Abasár, Ságvári Endre u. 11.
Petőfi Sándor Általános Iskola - 3213 Atkár, Fő út 36.
Petőfi Sándor Általános Iskola - 3275 Detk, Árpád u. 3.
Domoszlói III. András Általános Iskola - 3263 Domoszló, Deák tér 5.
Arany János Általános Iskola - 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 1.
Felsővárosi Általános Iskola - 3200 Gyöngyös, Martinovics u 2.
Egressy Béni Kéttannyelvű Általános Iskola - 3200 Gyöngyös, Iskola u. 1.
Kálváriaparti Általános Iskola, Sportiskola - 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 40.
Széchenyi István Általános Iskola - 3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi u. 1.
Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Ált. Isk. - 3211 Gyöngyösoroszi, Jókai u. 1.
Nekcsei Demeter Általános Iskola - 3035 Gyöngyöspata, Fő út 49.
Nagy Gyula Testnevelés Tagozatos Általános Iskola és AMI - 3231Gyöngyössolymos, Jókai u. 2.
ÁMK Általános Iskola - 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5.
ÁMK Gönczy Pál Általános Iskola - 3281 Karácsond, Szent István u. 40.
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda - 3264 Kisnána, Petőfi S. u. 34.
Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény Ált. Isk és Óvoda - 3262 Markaz, Fő u. 21.
Nagyfügedi ÁMK Arany János Általános Iskola - 3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 9.
Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és AMI - 3214 Nagyréde, Fő u. 10-12.
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola - 3271 Visonta, Petőfi S. u. 3.
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda - 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 2.
Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola - 3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 6.
Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola - 3292 Adács, Rákóczi F. u. 20-24.
Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda - 3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 14.

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 67.

2013. március 8.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyöngyösi Tankerülete

 

2013. évben mozgáskorlátozotti gépjárműadó kedvezmény igénybevétele

A 2012. évi jogszabály módosítások következtében 2013. év január 1. napjától adómentességben/adókedvezményben az részesülhet, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi módon igazolja:

1. A szakértői szerv (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által 2012. március 30. napját követően kiállított szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással.
A 2011. július 1. napját megelőzően kiállított  ún. "7 pontos igazolással", valamint a 2011. július 1. és 2012. március 30. napja között kiadott szakértői szakvéleménnyel rendelkező személyek 2013. évtől nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendő – adómentességben részesüljenek felülvizsgálaton kell részt venniük, és súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolást kell beszerezniük. (A „7 pontos igazolás” 2012. december 31. napjáig, míg a 2011. július 1. és 2012. március 30. napja között kiállított szakértői vélemény 2012. szeptember 15. napjáig használható fel, azaz az adómentesség is csak eddig az időpontig biztosítható részükre.)
A közlekedőképesség minősítése céljából, a szakvélemény kiadására irányuló eljárást Gyöngyösi Puky u. 6. szám alatt található Okmányirodánál kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni. A kérelemhez csatolni kell a fellelhető orvosi dokumentumok 1-1 másolati példányát.

Tájékoztatom, hogy a közlekedőképességében súlyosan akadályoztatottság tényéről a szakértői véleményt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal állítja ki, annak tartalmát sem az Adóiroda, sem az Okmányiroda nem bírálhatja felül.

Az a súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki a felülvizsgálaton 2013. január 1. napját követően vesz részt, annak az adómentesség csak az „új” szakértői vélemény kiállítását követő hónap 1. napjától biztosítható.

2. Nagykorú személy esetében - aki már rendelkezik - a Magyar Államkincstár által kiadott, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatályos hatósági határozattal, amely alapján megállapítható, hogy súlyos fogyatékossága mozgásszervi eredetű, illetőleg halmozottan fogyatékos és a fogyatékosságok közül legalább egy mozgásszervi.

3.  A 18. életévét be nem töltött személy esetében a Magyar Államkincstár  által kiadott hatályos igazolással, mely bizonyítja, hogy a magasabb összegű családi pótlékot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékossága miatt folyósítják, vagy azért mert a P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.

 
Akadálymentes

Akadálymentes színséma

English French German Italian Russian Spanish Hungarian
Hirdetés

Eger állás, állás Egerben, Eger munka
Tárhely Eger, Online marketing Eger, Webfejlesztés Eger, SharePoint Eger, Weblap készítés Eger, Honlap készítés Eger, Webáruház készítés Eger, Webdesign Eger, akadálymentesítés, akadálymentes honlap, akadálymentes weblap, weblap sablon, honlap sablon, honlap sablonok
egerapro.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
SiofokAllas.hu
gyulaallas.hu
salgotarjanallas.hu
Munka Gyöngyös
EsztergomAllas.hu
kecskemetallas.hu
SzekszardAllas.hu
BajaAllas.hu
GodolloAllas.hu
SzolnokAllas.hu
Hírlevél szoftver
wellness kuponok