Címlap A település története
Tartalomjegyzék
A település története
Halmaj és Ugra birtoklástörténete
Halmaj és Ugra lakossága
Mezőgazdaság
Ipar, kereskedelem
Egyház
Régészeti, építészeti emlékek
Sorsformáló események
Oktatás
Közművelődés
Egészségügy
Közigazgatás
Közbiztonság
Minden oldal

Kezdetben a művelődést, szórakozást a falusi bálok jelentették az itt élő fiataloknak. majd a kántortanító népművelési ambícióinak hatására a különböző műkedvelő előadások.

Az 1950-es években létrejöttek a Népkönyvtárak, amelyek még nem rendelkeztet: önálló helységgel, csupán egy szekrénnyi könyvet jelentett (300-400 db), amelynek ar iskolában biztosítottak helyet.

1951-ben felvetődött - Erki István és Tieffenbacher József által - Halmajugrán is u kultúrház megépítésének szükségessége.

1954-ben mozi már működött a településen. A népművelési ügyvezető Medveczki Alajosné volt.

1970-ben kezdtek hozzá az új művelődési kombinát építéséhez, amelynek létrehozását a községi tanács, a mozi üzemi vállalat, a megyei könyvtár, az ÁFÉSZ, a termelőszövetkezet, a gyöngyösi ktsz és a járási KISZ-bizottság szorgalmazta sőt a költségeket i;; közösen vállalták. Az építésben nagy szerepet vállalt a lakosság is, hiszen négyszáz 10 órás munkanapot dolgoztak az építkezésen társadalmi munkában, segítséget nyújtva ezáltal a kivitelezési munkákat végző abasári költségvetési üzem dolgozóinak. A terveket Bényei Józsefné (Eger) mérnök készítette.

1972. augusztus 20-án került sor a mintegy 2 millió 800 ezer forintos költséggel épült Művelődési Ház átadására.

Alig nyitotta meg kapuját az intézmény, máris illusztris vendégeket fogadott. A könyvtáros egyesületek nemzetközi szövetsége (IFLA) konferenciájára hazánkba érkezett küldöttek mintegy nyolcvan tagú csoportja látogatott ide Heves megyei útja során. A különböző nemzetiségű pedagógusok, népművelők, könyvtárosok legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak erről a magas színvonalú, a népművelést hatékonyan szolgáló létesítményről.

A mozi 1991-ig működött itt, de működtetése gazdaságtalan volt. Nagyobb rendezvények megtartására a nagyteremben nyílik lehetőség.

1973-ban itt a nagyteremben az Állami Déryné Színház vendégjátékaként mutatták A szülő is ember c. darabot, majd egy másik alkalommal Petőfi Skndor: A helyiscy; kalapácsá-t nagy sikerrel. A település lakóinak művelődését bérletes előadások szervezésével is igyekeztek biztosítani. Évi 5 előadás megtartásával sok neves budapesti művész fellépett itt és adott színvonalas műsort. 1973-1982-ig az Ifjú zenebarátok klub meghívására a Filharmóniának is volt itt bérletes előadása. Az emberek életszínvonalának csökkenésével egyre kevesebben engedhették meg maguknak a költséges belépőjegyek megvásárlását, ezért az önkormányzat, - hogy biztosítsa a művelődés, szórakozás lehetőségét - felvállalta a jegyek kifizetését. Rétegműsorokat szerveztek, hol a gyermekek, hol az idősek, hol pedig a cigányság részére. Így többekközt felléptek itt: Pahy Rita, Vikidál Gyula, St. Martin stb.

A művelődési házban kapott helyet a község könyvtára is, ahol az olvasóhelyiségben kultúrált körülmények között lehetőség nyílt a könyvek, illetve folyó íratok helyben olvasására.

Míg nem készült el az új intézmény, addig a könnyutóz a Kossuth úton a Tanácsház. udvarában (Halmaj) és egy bérelt épületben volt (Ugrón). A 2 könyvtár állománya kh. 2100 kötetet tett ki.

1972-ben a művelődési házban lévő könyvtár egyik illusztris vendége író-olvasó találkozó keretében Berkesi András volt.

1973-ban az alvégi könyvtár állományát áttették a felvégi könyvtár állományához. :a művelődési házban működő könyvtár a "klubbkönyvtár" elnevezést kapta. Könyvtáros;; ekkor Pintér Mária.

Az 1973-as év kiemelkedő íróvendége a könyvtárnak Fehér Klára írónő volt. ~ könyvtár állománya ebben az évben 3782 kötet.

A letéti könyvtár a Kossuth u. 83 sz. alatt működött, könyvtárosa Jakus Sándorné volt. A letéti állományt 1976-ban megszüntették.

A művelődési ház könyvtárának új könyvtárosa 1976-ban Gulyás Ágnes lett, arra ao időszakra míg Somodiné Pintér Mária szülési szabadságon volt. Ekkor a könyvállomány 4536 kötet.

1978-ban a könyvtár vezetését újra Somodi Tiborné vette át és vezeti azóta is nagy s megelégedésre. A könyvállomány ekkor 5651 kötet.

Az 1999-es adatok alapján már 7760 kötetnyi könyv áll az olvasók rendelkezésére. A település nagyobb rendezvénye a Katalin napi búcsú (halmaji) és Imre herceg búcsú (ugrai).
 


Akadálymentes

Akadálymentes színséma

Markaz ASP

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

English French German Italian Russian Spanish Hungarian
Hirdetés