Címlap A település története
Tartalomjegyzék
A település története
Halmaj és Ugra birtoklástörténete
Halmaj és Ugra lakossága
Mezőgazdaság
Ipar, kereskedelem
Egyház
Régészeti, építészeti emlékek
Sorsformáló események
Oktatás
Közművelődés
Egészségügy
Közigazgatás
Közbiztonság
Minden oldal

Halmaj és Ugra lakosainak jelentős része bekapcsolódott a sorsformáló eseményekbe. Harcolt a tatár ellen, részt vett a Dózsa György által vezetett parasztfelkelésben.

"Dózsa vezér által e részekre küldött, vagy itt keletkezett csapatja Barnabás nevű rablófőnök vezérlete alatt minden felé gyújtogatta és rabolta a nemesség és papság házait, jószágait és igen sokat leöltek a nemesek, papok és főbb birtokosok közül. "

1552-ben harcoltak a török ellen, de az ebben az évben és 1562-ben megyeszerte dühöngő pestis is pusztította a lakosságot.

1685-ben a környéken kóborló törökök, katonák raboltak, melyekkel szemben szintén harcolniuk kellett, ugyanakkor az ínség is sújtotta az embereket.

Az 1700-as évek elején Rákóczi kiáltványát faluról-falura hordozták. "...Aki szabadságát szereti szabadulását óhajtja, harmadnapok alatt ezen pátensünknek publicitásától fogva, táborunkba jelentse be magát... "

Rákóczi a zászlói alá siető jobbágyokat mentesítette az úrbéri terhek alól. Almásy János gyöngyösi nemes is a kurucok pártjára állt. Mindezek a körülmények arra sarkalták az embereket, hogy nők is vegyenek részt a harcokban.

A gyöngyösön összegyúlt lovas és gyalogos kurucok 1703. október 21-én elindultak Sárt, Visontát és Halmajt érintve 22-én Kálba ... Eger ellen.

1706. Rabutin labanc tábornok feldúlja Karácsond és Gyöngyös környékét, ezenkívül rácok pusztítják a falvakat.

II. Rákóczi Ferenc tartózkodási és táborozási helyei alapján 1706-ban megfordult Halmajon is.

A háborús időszakokat egy ideig lezárta az 1711-es szatmári béke. Később az 1848-as forradalom és szabadságharcnak is részeseivé váltak. Leiningen Westerburg Károly naplójából megtudhatjuk, hogy:

"Hosszú, de fáradságos út és szép idő miatt mégsem fáradságos menet után állomásunkra, Halmajra érkeztünk, hol dandárommal szabad ég alatt táboroztam. Barátságos kis fészek a Mátra előági tövénél. Görgey egy pillanatra itt volt, de csakhamar eltávozott. "

"Gyöngyösön és környékén összpontosult mind a négy hadtest; a Vll. hadtest előretolva a hatvani országúton."

"Az osztrákok Hatvanban voltak. "

Az 1848-as forradalomban némzetőrként , a II. Zászlóaljban résztvevő

Halmajiak:
 • Csernők Ferenc beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Csernők István 20 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Cserrák János 22 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Csúzi János 25 éves, földműves, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Gyetván János 38 éves, földműves I/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Hopka András 25 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Hopka Bertalan beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Hopka Mihály 30 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Kirják András beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Kirják István 30 éves, földműves, I/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Kovács József 40 éves, törvénybíró, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Kozma József beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Majzik Krolynemes42 vesfldesrtisztsge:znemzet
 • Medvezki (Medvezky) István 30 éves, földműves, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Páll (Pál) Antal 35 éves, földműves, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Pintér János 36 éves, földműves, hites, 1 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Prezinszky (Prezintzki) Ferenc 22 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Szalóki István beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Vincze György 30 éves, földműves, I telkes, tisztsége: köznemzetőr
 • Vincze József 40 éves, földműves, 1/2 telkes, tisztsége: köznemzetőr

Az ugraiak névsora:
 • Csáky ferenc 46 éves, földműves
 • Csernyák András 47 éves, földműves
 • Dér Antal 43 éves, földműves
 • Domoszlay János 24 éves, földműves
 • Dudás Mihály 44 éves földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Holló Gergely 44 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Holló János 25 éves, földműves
 • Lipták István 43 éves, földműves
 • Medvetzky Ádám 46 éves, földműves
 • Medvetzky Gergely 42 éves, földműves
 • Medvetzky István 35 éves, földműves, jegyző
 • Medvetzky János, id. 46 éves, földműves
 • Medvetzky Joákim 25 éves, földműves
 • Molnár József 45 éves, földműves
 • Nagy László 23 éves, földműves
 • Obeda János 32 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Ozsvárd János 34 éves, földműves
 • Osváth József beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Pongrátz (Pongrácz) János 33 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Radits (Radics) András 45 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Sándor György 42 éves, földműves
 • Sándor István 47 éves, földműves
 • Sándor Pál, id. 41 éves, földműves
 • Szabó József, iff. 33 éves, földműves
 • Szabó Mihály 47 éves, földműves
 • Tót György, id. 36 éves, földműves
 • Tót György, ifj. 27 éves, földműves, nyomorék
 • Tót István, felső 34 éves, földműves, beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Tót István, középső 28 éves, földműves
 • Tót József 32 éves, földműves
 • Tóth István, alsó 35 éves, földműves, bíró
 • Vágásy János 34 éves, földműves
 • Vivod István 30 éves, földműves
 • Vivod József beosztása és tisztsége: Kulára induló nemzetőr
 • Zavarkő Pál 32 éves, földműves

Az I. és II. világháborúban szintén kivették részüket a harcokból a halmaji és ugrai férfiak. Az elesett hősök neveit a halmaji templom falába elhelyezett emléktábla őrzi.

Az I. és II. világháborúban elesett halmaji és ugrai hősök emlékére mind a két település-részen emlékművet állítottak .

1944-ben Hevesugra november 18-án, Halmajugra pedig november 19-én szabadult fel. A környéken zajló harcokban elesett magyar katonák az ugrai temetőben nyugszanak.
 


Akadálymentes

Akadálymentes színséma

Markaz ASP

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Markaz Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

English French German Italian Russian Spanish Hungarian
Hirdetés